Privacybeleid

RadioTotaalNijmegen.nl is GEEN organisatie in welke vorm dan ook, maar is slechts een website met herinneringen.
Deze site is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

E-mailadres voor privacygerelateerde zaken: privacy@radiototaalnijmegen.nl

Persoonsgegevens die RadioTotaalNijmegen.nl verwerkt

RadioTotaalNijmegen.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, door bijv. gebruik te maken van een reactieformulier of het contactformulier.
De persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt:
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Foto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. RadioTotaalNijmegen.nl raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@radiototaalnijmegen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

RadioTotaalNijmegen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Reacties via reactie- of contactformulier te kunnen beoordelen op spam en deze te kunnen beantwoorden.
– Het openbaar tonen van foto’s op de website.
– RadioTotaalNijmegen.nl analyseert gedrag van bezoekers op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren. De analyse wordt gedaan m.b.v. Google Analytics, op privacyvriendelijke wijze ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

RadioTotaalNijmegen.nl neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Radio Totaal Nijmegen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Radio Totaal Nijmegen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, is een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RadioTotaalNijmegen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Radio Totaal Nijmegen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan RadioTotaalNijmegen.nl hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Embedded content

Deze website kan content van derden zoals Youtube, Vimeo of Spotify plaatsen (embedded). Het is mogelijk dat deze diensten zelf gegevens van jou verzamelen buiten RadioTotaalNijmegen.nl om. RadioTotaalNijmegen.nl heeft hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RadioTotaalNijmegen.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die RadioTotaalNijmegen.nl van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@radiototaalnijmegen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
RadioTotaalNijmegen.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe RadioTotaalNijmegen.nl persoonsgegevens beveiligt

RadioTotaalNijmegen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of als je van mening bent dat er iets niet klopt aan dit privacybeleid of er iets onduidelijk is, neem dan contact op via privacy@radiototaalnijmegen.nl.